nikolatesla.io.ua

 
1. Clanovi Udruženja mogu biti: redovni, pocasni i spoljni saradnici.
2. Redovni clanovi su aktivni clanovi.
3. Pocasni clanovi su clanovi koji su pocasno clanstvo zaslužili tako što su Udruženje pomogli svojom organizacijom, ugledom, i sl.
1. Spoljni saradnici su specijalisti iz odredenih naucnih grana.

CLANOVI ;

4. CLANSTVO : Trenutno imamo oko 300 clanova, a broj clanova se sve vise povecava.

Clanovi su svih godista, sto je i cilj udruzenja, jer talenti se uvek mogu razvijati bez obzira na godine.Nas moto je da je svako rodjen sa nekim talentom koji je njegov glavni zivotni zadatak, a mi zelimo da kod svakog naseg clana otkrijemo i razvijemo taj glavni talenat, koji je od zivotnog znacaja za potpuni razvoj tog coveka.

Najveci broj clanova imamo u Novom Sadu i okolini . Clanove imamo i u Beogradu i u drugim gradovima u Srbiji i Crnoj Gori. Pored clanova u SCG imamo clanove i u inostranstvu, tj. u Austriji, Rusiji, Nemackoj , USA , Kanadi.

Clanovi iz inostranstva su ljudi iz nase dijaspore.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane iz SCG i DIJASPORE da se uclane u Udruzenje NIKOLA TESLA, i da ucestvuju u velicanstvenim Teslinim Projektima.A neke od tih naucnih projekata nameravamo i da filmujemo,tj. da snimimo naucno-popularne filmove
1.
Udruženje za razvoj nauke Nikola Tesla - Novi Sad je udruženje gradana koje radi na okupljanju talenata, pronalazaca, donatora, finansijera, privrednika i ostalih kreativnih ljudi koji su ljubitelji i poštovaoci Teslinog dela.
2.
U ovom Udruženju se naucno istražuje i razvija Teslin misaoni sistem. To ce pomoci mnogim talentima i pronalazacima da razviju svoje talente.
3.
Tesla je najveca naucna inspiracija.
4.
Okupljanjem velikog broja talenata oformice se trust mozgova u Teslinom duhu koji ce biti od izuzetne koristi za razvoj nauke i privrede.
5.
Na osnovu clana 1 Statuta Udruženje može imati ogranke ili predstavništva i u zemlji i u inostranstvu.


Osnovni ciljevi ovog Udruženja su sledeci:
• da razvija nauku i inovatorstvo;
• da okuplja naucnike, inovatore, mlade talente i sve kreativne ljude i da proucava i istražuje Teslina neostvarena otkrica;
• da radi na popularizaciji nauke, a narocito Tesline nauke;
• da okuplja i amatere za rad na projektima koje ce usmeriti u humanom pravcu;
• da svoje clanstvo podstice na kreativnost, stvaralaštvo, mudrost, humanizam.
Zadaci Udruženja su sledeci:

• da radi na razvoju nauke kroz prakticnu realizaciju …. Teslinih Neostvarenih Otkrica ….

• da radi na razvoju kreativnosti i inovatorstva kod dece, omladine i odraslih u saradnji

sa školama i preduzecima;

• da ostvaruje saradnju sa odgovarajucim organizacijama, organima na saveznom nivou, republikama, pokrajinama, opštinama, mesnim zajednicama, na nivou Evropske Unije i na nivou Ujedinjenih Nacija;• da održava predavanja, kurseve, škole, seminare, simpozijume, kongrese i naucne skupove iz odredenih naucnih oblasti na kojima radi ovo Udruženje, tj. da prezentuje rezultate rada;

• da saraduje sa privredom na razvoju kreativnosti, inovatorstva, izumiteljstva, stvaralaštva, produktivnosti i ekološke svesti;

• da saraduje sa casopisima za popularizaciju nauke;

• da omogucava naucnicima da ucestvuju u naucno-istraživackom radu koji ce se izvoditi u Udruženju;

• da objavljuje popularne priloge u štampi, na radiju i na TV;

• da izdaje sopstveni casopis i publikacije;

• da izdaje knjige;

• da razmenjuje materijale i saraduje sa srodnim društvima, udruženjima ili organizacijama u zemlji i inostranstvu;

• da saraduje sa strucnim, tehnickim i vaspitno-obrazovnim organizacijama na zajednickim ciljevima;

• da dodeljuje Tesline nagrade;

• da radi na razvoju sopstvene Radio Televizije Nikola Tesla.
PROJEKTI :REGRESOTERAPIJA.REGRESOTERAPIJA : je naucno-istrazivacko-razvojni projekat koji ce istrazivati regresoterapiju kao izuzetnu vrstu terapije koja daje izuzetne rezultate u lecenju raznih bolesi kao i u razvoju talenata i psihofizickih sposobnosti coveka. Regresoterapija je terapija proslih zivota, to jest proslih rinkarnacija i ona daje uvide u sudbinska resenja. Mnoge vase zivotne probleme mozete resiti regresoterapijom.

Sve postovaoce Tesle pozivamo na saradnju.


1. Zdravstvene savete i bioenergetske tretmane direktno i na daljinu mozete dobiti od Bioenergeticara Milorada Tomica na E-mail nikolatesla@eunet.yu

UDRUŽENJE ZA RAZVOJ NAUKE

NIKOLA TESLA

Save Kovacevica 12/11

21000 Novi Sad

Srbija i Crna Gora

TELEFON: 021- 332 - 950

MOBILNI: 063 - 870 - 81 - 66
067 - 878 - 215

E mail:nikolatesla@eunet.yu
www.nikolatesla.org.rs